רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי . הוא היה אומר , אם למדת תורה הרבה , אל תחזיק טובה לעצמך , כי לכך נוצרת . חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי , ואלו הן , רבי אליעזר בן הרקנוס , ורבי יהושע בן חנניה , ורבי יוסי הכהן , ורבי שמעון בן נתנאל , ורבי אלעזר בן ערך . הוא היה מונה שבחן . רבי אליעזר בן הרקנוס , בור סוד שאינו מאבד טפה . רבי יהושע בן חנניה , אשרי יולדתו . רבי יוסי הכהן , חסיד . רבי שמעון בן נתנאל , ירא חטא . ורבי אלעזר בן ערך , מעין המתגבר . הוא היה אומר , אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים , ואליעזר בן הרקנוס בכף שניה , מכריע את כלם . אבא שאול אומר משמו , אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הרקנוס אף עמהם , ורבי אלעזר בן ערך בכף שניה , מכריע את כלם :  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר