שמאי אומר , עשה תורתך קבע . אמור מעט ועשה הרבה , והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות עשה תורתך קבעהלימוד צריך קביעות ולא יכול להיעשות בחלקים . באופן של חלקים ולימוד מזדמן האדם לעולם לא יוכל להעמיק ולהגיע לנקודות עמוקות . כמו כן – כאשר הדברים לא קבועים , קשה מאוד להתמיד , ותמיד יהיו דברים נוספים שהאדם ” אמור” לעשות וכך ידחה את הלימוד . כאשר ישנה קביעות אז יראה שינוי אמיתי והעמקה בלימוד כיצד אתם לומדים ? מהם הרגלי הלמידה שלכם ? האם הם הרגלים נכונים וטובים ? האם ישנה דרך לשפר את הרגלי הלימוד שלכם ? תנו עצה איש לרעהו- כיצד לעשות לימודכם נכון . שלושה נושאים נדונו במשנה זוזמן ללימוד , עשייה אל מול דיבור וקבלת אחר בסבר פנים יפות . נסו לשער מדוע חוברו  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר