הוא היה אומר , אם אין אני לי , מי לי . וכשאני לעצמי , מה אני . ואם לא עכשיו , אימתי הוא = הלל לפניכם סיפור אגדה הממחיש את ההבדלים בין שיטת בית הלל ובין שיטת בית שמאי . הסיפור שמופיע כאן בעיבוד קל , לקוח מתוך התלמוד הבבלי ( מסכת שבת דף לא עמ’ א ) ” מעשה בנוכרי = ) לא יהודי ) אחד שבא לפני שמאי ושאל אותו : כמה תורות יש לכם ? אמר לו שמאי : שתיים , תורה שבכתב ותורה שבעל פה . אמר הנוכרי לשמאי : … גייר אותי על מנת = ) בתנאי )  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר