יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם . יהושע בן פרחיה אומר , עשה לך רב , וקנה לך חבר , והוי דן את כל האדם לכף זכות “ עשה לך רב” – “ אין טוב לאדם שילמד מחכמים רבים בחכמה אחת , כי אולי תהינה דעותיהם שונות זו מזו והתלמיד יתבלבל ” ? ( פירוש ר’ שמואל ד’אוזידה ) מדוע לא טוב ללמוד מכמה רבנים על פי פירושו של ר’ שמואל ? מה היתרון ב”עשה לך ? ”רב מה החיסרון ב”עשה לך רב” ? כיצד אתם מעדיפים ללמוד ? האם נכון לכם לבחור “ חכם” אחד וללכת על פיו ? הסבירו תשובתכם . ” וקנה לך חבר” אפיקורוס – ”לא עזרת חברינו היא שכה עוזרת לנו , אלא הידיעה והביטחון שהם אכן יעזרו ” . אפיקורס- פילוסוף יווני שחי בין השנים 273-343 לפני הספירה . מהו חבר ? הנה אומר לך . חבר הוא אדם אשר אתו תעז להיות אתה עצמך . נשמתך תוכל  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר