יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם . יוסי בן יועזר איש צרדה אומר , יהי ביתך בית ועד לחכמים , והוי מתאבק בעפר רגליהם , והוי שותה בצמא את דבריהם “ יהי ביתך ועד לחכמים” ’ – ואילו אם ייכנסו חכמים אי אפשר שלא תלמד מהם איזה דבר חכמה’ ( פירוש ר’ עובדיה מברטנורא ) מי הם החכמים שלנו ? מיהם האנשים אותם הייתם בוחרים להכניס אל ביתכם / כיתת הלימוד שלכם כדי ללמוד מהם ? החכמים – רבי אלעזר בן עזריה דרש “ אלה תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועסקים בתורה : הללו מטמאין והללו מטהרין , הללו אוסרין והללו מתירין , הללו פוסלין והללו מכשירין . שמא יאמר אדם , איך אני למד תורה מעתה ” ? כיצד אני יכול למצוא את ידי ורגלי בכל התסבוכת הזאת של דעות חלוקות , של תורות שונות ? דומה שאמירה זו של רבי אלעזר מבטאת אחד מן הרעיונות המופלאים שבתורה שבעל-פה , זוהי תורה פלורליסטית * ביותר . כמעט ואין לך בעיה משפטית , מוסרית או אחרת ,  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר