בחרנו לעצב את דף הלימוד כדף תלמודי וזאת מכוון שדפי התלמוד עוצבו בדרך המעודדת שיח , לימוד ודיאלוג בין טקסטים שונים . חשוב לזכור שמסכת אבות נתחברה בתקופת המשנה הקודמת לתקופת התלמוד . מהו סדר הלימוד ? שלב ראשון : במליאה קראו ביחד את המשנה הנמצאת במרכז העמוד בריבוע אדום , בארו מילים קשות ודונו במליאה בקטע המסומן ב שלב שני : בחברותא למידה בחברותא . כל חברותא תדון בקטעים הנוספים או בחלקם ותנהל פרוטוקול במחברת המיועדת לכך . שלב שלישי : במליאה אסיף . הקטע האחרון המסומן ב ונועד לדיון במליאה . בסוף יחידת הלימוד תוכלו לקרוא מידע על האישים המוזכרים בפרק . הערכים מסודרים לפי א-ב . בואו נצא אל הדרך ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר