נלמד בחברותא כל אחת מהמשניות . מהי ? "חברותא" זו היא שיטת לימוד שהייתה מקובלת בתקופת התלמוד והמשנה שבה זוגות לומדים קראו יחד את הטקסט המונח בפניהם , ודנו בו . המילה חברותא פירושה בארמית : חברות . משימה אישית . 1 רשמו שני יתרונות ללימוד בשיטה זו . . 2 רשמו שני קשיים בלימוד בשיטה זו .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר