עד סוף ימי הבית השני , שלטו בישראל מנהיגים מקרב שושלות . ”כהונה”ה הכהנים העבירו מאב לבנו משך דורות רבים את הידע והחוקים הנוגעים למצוות הדת והפולחן ושעמדו במרכזה של מדינת המקדש הקדומה . הם היו ידועים בקפדנותם בכל הנוגע להשלטת חוקי התורה במלואם וככתבם . עם חורבן הבית השני , בשנת 70 לספירה , ירד מעמדם של הכהנים וקבוצת ה”חכמים” התחזקה . בואו ונבחן את השינוי שחל בתפיסת החוק בין תקופת הכהנית לתקופת החכמים . משימה קבוצתית . 1 " ואיש כי-יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו . שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו " . ( ויקרא , כד ) 20-19 א . הסבירו את החוק כפשוטו . ב . מה דעתכם על החוק הזה ? מהם התיקונים שהייתם מכניסים בו כדי להתאים אותו לימינו ? " . 2 ר' דוסתאי בן יהודה אומר : עין תחת עין - ממון" ( תלמוד בבלי , מסכת בבא קמא , פ"ג , עמוד ב ) א . למה מתכוון ר’ דוסתאי בן יהודה ? ב . כיצד באה לידי ביטוי התמורה בתפיסת החכמים את החוק ? ג . האם לדעתכם פרשנות זו עומדת בניגוד לכתוב בתורה ? . 3 "היו מתונים בדין , והעמידו תלמידים הרבה , ועשו סייג לתורה " . ( מסכת אבות פרק א , א ) א...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר