המשנה היא קובץ הרעיונות וההלכות שנאספו לקובץ כתוב בראשית המאה השלישית לספירה , על ידי רבי יהודה הנשיא ותלמידיו . תורה שבעל-פה הוא מונח ( ע"פ חז"ל ) למכלול הפירושים וההלכות שאינם כתובים בתורה שבכתב , ואשר עברו במסורת או התחדשו על ידי חכמים . התורה שבעל-פה הופצה בעל-פה ממש , וסוכמה בכתב רק לצרכים אישיים . במאה 5-ה עברה תהליך של קנוניזציה , * ובשלב מסויים הותר להעלותה על הכתב , כהוראת שעה לצורך מניעת שכחה . לאורך הדורות נכתבו המשנה , התוספתא , מדרשי ההלכה והאגדה , התלמודים , פרשנות התלמוד , קבצי שאלות ותשובות וספרי הלכה . הלימוד , הויכוחים והפירושים הם שיצרו בבתי המדרש את המכלול הנקרא תורה שבעל פה . * הטבעת חותם הקדושה על כתבי קודש , ולכן אין להוסיף עליהם או לגרוע מהם .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר