ביחידות הקודמות נוכחנו לגלות שהעברית העכשווית התחדשה מהעברית המקראית , אולם לא תמיד העברית המקראית ברורה ונהירה לנו . ביחידה הזו נשאל מה ההבדל בין "עברית יהודית" ל"עברית , "ישראלית נבחן את השלכות הפער הזה ונציע דרכים לגשר עליו . חלק ראשון – "אל תדבר עמנו יהודית" מלכים ב , יח , 26 קראו את הקטעים המופיעים בהמשך , וענו על השאלות בחברותא . . 1 לאור הדברים שלמדנו עד כה – האם אתם חושבים שהעברית התנ"כית והעברית בת זמננו הן אותה שפה , או שמא מדובר בשתי שפות דומות אך שונות ? העלו טיעונים לכאן ולכאן . את המונחים "עברית יהודית" ו"עברית ישראלית" טבע העיתונאי אדם ברוך , הוא מסביר שמדובר בשתי שפות שונות משום שלמילים רבות יש משמעויות שונות בשפה היהודית ובשפה הישראלית : ... " מהו 'שמעתי' בשפה היהודית ? ומהו בשפה הישראלית ? ביהודית שמעתי הוא גם הסכמתי , ובישראלית שמעתי הינו ביטוי לקוצר רוח , לאי התחשבות , ולהדיפת הצד השני מהשיחה : 'טוב , שמעתי [ ... ] . 'אותך ומה הוא 'מקורי' ביהודית ? מקורי הוא , 'מסורתי' כיוון שהמסורת היא המקור . ובכן , מקורי הוא מי שצמוד למסורתי . ובישראלית מקורי הוא שבח על חידוש . [...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר