על פי האתר "אתנולוג" יש כיום 6884 שפות מדוברות בעולם . מדוע יש כל כך הרבה שפות ? מה היתרון והחסרון בריבוי ובדילול השפות ? למה התעקשו ראשי הציונות בתקופת היישוב העברי להשתמש בעברית ? כיצד שימשה השפה ככלי לבניית האומה ? על כך נענה ביחידה הקרובה . חלק ראשון - סיפור מגדל בבל ֿ הסיפור המקראי אודות הבדלי השפות מסופר בספר בראשית , ומתאר את בניינו וחורבנו של מגדל בבל : ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים . ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם . ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר . ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ . וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם . ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות . הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו . ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר . על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל-הארץ . בראשית , י"א , 'ט- 'א . 1 מדוע ביקשו בני האדם לבנות את מגדל בב...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר