ביחידה הקודמת התייחסנו להתפתחות השפה ולהיות השפה העברית אחת השפות הקדומות שנוצרו . עם זאת , העברית שאתם קוראים ברגעים אלו , והעברית המקראית , שונות זו מזו . לאחר תקופה ארוכה שבה נעשה שימוש מוגבל מאוד בעברית , הוחלט לרענן אותה , ולהוציא אותה מנבכי ארון הקודש אל ארון המטבח , ארון האמבטיה , ארון הבגדים וארון הספרים – במילים אחרות – אל היום יום . ביחידה הזו נלמד על החייאת השפה העברית – מי הוביל את המהלך ? מדוע הייתה לכך חשיבות ? ואיך זה נעשה ? חלק ראשון – היפיפייה הנמה מתעוררת העברית שמשה את אבות אבותינו , נדדה עם עם ישראל לגלות , נפוצה ברחבי העולם , והפכה משפה מדוברת לשפה שנעשה בה שימוש בעיקר בטקסים דתיים . . 1 מדוע היה קושי לשמור על העברית כשפה חיה ומדוברת בשנות הגלות ? . 2 האם אתם מכירים שפות שהיו בשימוש בעבר וברבות השנים נכחדו ? . 3 מה עשוי לסייע לשפה להתחדש ? תחיית השפה העברית תחיית הלשון העברית מתייחסת לתהליך שהתרחש באירופה ובארץ ישראל , בסוף המאה 19-ה ובתחילת המאה , 20-ה במסגרתו הפכה העברית מלשון כתובה , המשתמשת בעיקר לצרכים דתיים , ללשון מדוברת , רב תחומית ולאומית . תהליך חידוש הלש...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר