. 1 הכינו תעודת זהות לפמוטות א . המקום שבו נוצרו ב . המועד / הזמן שבו נוצרו ג . החומרים שמהם הפמוטות עשויים ד . מידות ה . מי יצר את החפץ ( אם ידוע שם האומן או האמן ) ו . תאור החפץ ( אפשר להוסיף תצלום של הפמוטות ) • רצוי להוסיף שאלות נוספות מסע בעקבות הפמוטות . 1 בבעלות מי נמצאים הפומטות כיום ? . 2 האם ידוע לך איך ובאילו נסיבות הגיעו הפמוטות לידי המשפחה ( אילו ידיים ובעלים עברו ) . 3 האם יש לפמוטות סממני-זיהוי אישיים / משפחתיים / קהילתיים / לאומיים / דתיים / יהודיים כלשהם ? אם כן , מה הם ? . 3 האם מצויים עליהם סימנים / כיתובים / עיטורים / סצינות כלשהם ? . 4 האם יש להם משמעות ? . 5 האם מצויים עליהם רמזים לאירועים הסטוריים כלשהם ? . 6 האם הפמוטות מעוצבים בצורה מיוחדת ? האם יש לכך משמעות ? אם כן , הידוע לך מהי ? . 7 האם יש משמעות מיוחדת לחומר ממנו עשויים הפמוטות ? אם כן , מהי ? . 8 האם ידוע לך סיפור או אירוע היסטורי מיוחד הקשור בפמוטות ? אם כן , פרט . . 9 איזו משמעות היתה / ישנה לפמוטות בעיני בעליו ( הבעלים בעבר והבעלים בהווה ) וכיצד הוא מרגיש כשמשתמשים בו היום ? מסע אישי : . 1 האם יש לפמו...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר