מחזור הזמנים - השבת- זהויות וגוונים בחברה היהודית מבוא 7 זה רק אני והשבת שלי 9 לכל אחד יש השבת שלו שיסגור איתה מעגל 10 לבנות ארמונות בזמן 14 השבת – משכן בזמן 19 קדוש , קדושה , קידוש 20 קדושת השבת 23 כאן שובתים – השבת הסוציאלית 31 קדימה , שכנע אותי – דיבייטינג על השבת הסוציאלית 35 העניין שבמגוון 38 השבת שלנו 41 " להדליק נרות בכל העולמות זוהי שבת" 44 הדלקת נרות שבת - לידתו של מנהג 45 פמוטות שונים ומגוונים – מה הם אומרים לי ? 49 חקר פמוטות של משפחתי 50 יצירת הפמוט שלי / שלנו 51 השפה העברית ומרכזיותה בהתחדשות הלאומיות העברית פתח דבר 55 עברי נחש עברית 55 דבר אלי מילים פשוטות – השפה הקדומה חלק ראשון – מסתופפים תחת השפה 56 חלק שני - התפתחות השפה העברית 56 דור לדור יביע אומר חלק ראשון - למי קראת "בן נעוות !? "המרדות ביטויים תנ"כיים וחז"ליים בימינו 58 חלק שני - סיפור שמשון – אלפי שנים עשר גרסאות 59 החייאת השפה העברית חלק ראשון – היפיפייה הנמה מתעוררת 64 חלק שני – מלחמת השפות בטכניון 66 חלק שלישי - חדשו את השפה העברית 67 עברי דבר עברית חלק ראשון - סיפור מגדל בבל ֿ 69 חלק שני - העברית ככור היתוך ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר