ברכות שבח ברכת האבות ברוך אתה יהוה , אלהינו ואלהי אבותינו , אלהי אברהם , אלהי יצחק ואלהי יעקב . האל הגדול , הגבור והנורא , אל עליון , גומל חסדים טובים , קונה הכל , וזוכר חסדי אבות , ומביא גואל לבני בניהם למען שמו , באהבה . מלך עוזר ומושיע ומגן . ברוך אתה יהוה , מגן אברהם . גבורות האל : אתה , גבור לעולם , אדני . מחיה מתים אתה , רב להושיע . בקיץ : מוריד הטל . בחורף : משיב הרוח ומוריד הגשם . מכלכל חיים בחסד , מחיה מתים ברחמים רבים , סומך נופלים , ורופא חולים , ומתיר אסורים , ומקים אמונתו לישני עפר . מי כמוך בעל גבורות , ומי דומה לך , מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה . ונאמן אתה להחיות מתים . ברוך אתה יהוה , מחיה המתים . קדושת האל אתה קדוש ושמך קדוש , וקדושים בכל יום יהללוך סלה . ברוך אתה יהוה , האל הקדוש . ברכות הבקשה בקשות על הפרט דעת : אתה חונן לאדם דעת , ומלמד לאנוש בינה . ( ו ) חננו מאתך חכמה בינה ודעת . ברוך אתה יהוה , חונן הדעת . תשובה : השיבנו אבינו לתורתך , וקרבנו מלכנו לעבודתך , והחזירנו בתשובה שלמה לפניך . ברוך אתה יהוה , הרוצה בתשובה . סליחה : סלח לנו אבינו כי חטאנו , מחל לנו מלכנו ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר