תפילת שמונה עשרה , הנקראת גם תפילת העמידה היא אחת התפילות העיקריות בכל אחת מהתפילות היהודיות – היא נאמרת שלוש פעמים ביום , וכן בנוסחים שונים בשבתות ובחגים . תפילה זו נאמרת בעמידה ובלחש , כשרגלי המתפלל צמודות האחת לשנייה , בדומה לנתין ( כפוף לשלטון , ( המגיע לשיחה עם מלכו . התפתחות התפילה ביבנה תפילת שמונה עשרה עברה מספר שינויים עד שנקבע הנוסח הסופי שלה . בתחילה כל אדם היה מתפלל בלחש תפילה ספונטאנית לפי צרכיו וענייניו . בתקופת המשנה , נבחרו שמונה עשרה ברכות מתחומים שונים , שעל כל מתפלל היה לשלב בתפילתו . בתקופת ישיבת הסנהדרין ביבנה , דעות החכמים היו חלוקות בנוגע לתפילת שמונה עשרה . רבן גמליאל דיבנה סבר כי יש להתפלל את התפילה כפי שהיא - שמונה עשרה ברכות . רבי יהושע סבר כי יש לקצר את התפילה ולהתפלל בכל יום רק מעין שמונה עשרה - תפילה הכוללת את שלוש הברכות הראשונות של תפילת שמונה עשרה , לאחר מכן תמצות ברכות הבקשה לברכה אחת , ולבסוף שלוש הברכות האחרונות של תפילת שמונה עשרה המקורית [ סה"כ שבע ברכות . [ רבי עקיבא הביא דעת ביניים - אם האדם בקיא בתפילה הארוכה מתפלל שמונה עשרה ברכות , ואם הוא אינ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר