בתקופת התלמוד נתקבע הפסוק “ שמע ישראל “ כהצהרת האמונה הדתית-רבנית , והוא מופיע בתפילות רבות בסידור התפילה , לרבות תפילות הבוקר , הערב ואף בקריאה על המיטה לפני השינה . מעבר להצהרה אמונית , קיבלה הקריאה גם משמעות עממית ברגעי שבר ומוות קרוב . בדומה לרבי עקיבא , ואולי בהשראת הסיפור על מותו , יהודים רבים שעמדו על סף מוות או סכנה גדולה קראו “ שמע ישראל” בעיקר בעת שאולצו להמיר דתם או למות . בדורות האחרונים נשמעו עדויות רבות אודות מקרים בהם נרצחים בשואה קראו קריאת “ שמע ישראל” לפני מותם . קיראו את הסיפור הטראגי על קריאת ה"שמע" של ר' עקיבא וענו על השאלות . רבי עקיבא חי בימי מרד בר-כוכבא . עקיבא העניק גיבוי רוחני לבר כוכבא וראה בו משיח . בעקבות המרד הרגו הרומים כמעט את כל תושבי יהודה ומחקו את השם יהודה משמה של הפרובינציה הרומית . ר ‘ עקיבא עצמו הוצא להורג בקיסריה . הנה אחד הסיפורים על מותו : בשעה שהוציאו את ר ‘ עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו , רבינו עד כאן ! אמר להם : כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה "בכל נפשך “ אפילו...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר