. 1 העתיקו את הקדיש המתורגם למחברת . . 2 סמנו בקדיש העברי את המילים המתארות פעולות עתידיות הקשורות באלוהים ( המילה הראשונה היא . ( "יתגדל" אחרי שסימנתם , קראו שוב את הקדיש , וענו : מה תוכן התפילה ? מהו המסר המרכזי של התפילה ? מדוע יש "רשימה" כל כך ארוכה של מילים נרדפות ? איזו תחושה זה יוצר אצל מי שאומר אותן ? . 3 אחרי שזיהיתם את המסרים המרכזיים , מדוע לדעתכם נבחרה התפילה הזו להיות התפילה שנאמרת אחרי מות קרובי המשפחה ? ( שימו לב : ב"קדיש" אין שום איזכור למוות או צער . ( . 4 בקהילות הרפורמיות נהוג לחתום את הקדיש ב"יעשה שלום על כל באי עולם" במקום "עלינו ועל כל . "ישראל מה דעתכם ? קראו את הקטע הבא : " תכופות כל כך עומד הבן שהתייתם עתה זה מאביו או מאמו מול הגופה העטופה בתכריכים , והקברן מציב מול פניו קרטון עטוף בניילון ועליו הטקסט של תפילת הקדיש , ואז מתחילה הפארסה . הבן העומד לבדו מול הגופה ומאחוריו הקהל הגדול המחכה למוצא פיו , נראה כמי שנדרש לפענח לראשונה בחייו כתובת היירוגליפית ומתחיל לגמגם את המלים הארמיות המוזרות ... לקראת סופו נעשה הקדיש יותר ויותר קרוב לעברית , והבן חפוי הראש שנכשל ב...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר