הסידור מקבץ בתוכו את התפילות הנהוגות בקהילה שאליה משתייך המתפלל . אנחנו נשאל את עצמנו– מדוע צריך קובץ תפילות קבוע ? האם כל הסידורים זהים אלו לאלו ? ומה עושה מי שאינו רוצה להתפלל מתוך הסידור ?  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר