בתנ"ך מוזכרות תפילות היחיד ותפילות הציבור כהתבטאות ספונטאנית ) בניגוד לתפילה כתובה ( - תפילות של זעקת האדם לעזרת האל בעת מצוקה , או תפילות של הודיה לאל . אחת הדוגמאות לפנייה לה' בעת צרה בתנ"ך היא בקשתו של משה לסלוח למרים אחותו ולרפאה מן הצרעת שהיא לקתה בה : " אל נא רפא נא לה" ) במדבר י"ב , . ) 13 דוגמה לתפילת הודיה תנ"כית היא תפילת חנה - שיר הלל , 'לה שבאמצעותו חנה מודה לאל על הולדת בנה שמואל לאחר שנות עקרות רבות . מתוך אתר מט"ח : התפתחות התפילה : מתפילה ספונטאנית לתפילה ממוסדת מחברים : דבורה אמיר ד"ר דפנה מוסקוביץ , צאלח סואעד . 1 בקטע מוזכרות תפילות יחיד ותפילות ציבור , תפילות הודיה ותפילות בקשה . הסבירו את ארבעת המושגים ( ניתן להיעזר במקורות מידע שונים . ( . 2 לפניכם שלושה מקורות מהתנ"ך : תפילת חנה ( שמואל א פרק ב פסוקים , ( 1-10 תפילת חזקיה ( מלכים ב פרק יט פסוקים , ( 15-19 תפילת יונה ( יונה פרק ב פסוקים . ( 2-10 מהי תפילה על פי המקורות שקראתם ? . 3 בכל תפילה שקראתם כתבו שלושה נושאים העולים בתפילה . . 4 בעזרת המושגים שלמדתם כתבו – לאיזו קבוצה שייכת כל תפילה ? . 5 בחרו אחד מהמושגים ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר