. 1 במידה והתפללתם בעבר האם מה שהתפללתם / קיוויתם / ייחלתם לו קרה או לא קרה ? . 2 כיצד אתם מסבירים את העניין ? . 3 האם התפילה נועדה להניע את האדם האומר אותה או את הכוח העליון שאליו היא פונה ? קראו את הסיפור "זרובבל מתפלל לישועה" : זרובבל מתפלל לישועה בארץ רחוקה חי יהודי אחד בשם זרובבל . הוא היה איש מאמין , שהתפלל בכל יום ודבק באמונתו . יום אחד הודיעו ברדיו , שעומד להיות שיטפון בכפר שלו – השכנים דפקו על דלת ביתו ושאלו אותו אם הוא רוצה לנסוע איתם לאזור שבו לא צפויים להיות שטפונות והוא אמר “ לא , מה פתאום , אני מתפלל לאלוהים ואלוהים יציל . ”אותי עוד ועוד אנשים עזבו את הכפר והציעו לו לנסוע איתם , אבל הוא דבק בעמדתו . הגשם התחיל לשטוף את הרחובות , המים כבר הגיעו עד לגובה המתניים , זרובבל עמד על אחד הכסאות והתפלל לאלוהים , ולפתע נשמעה דפיקה על דלת ביתו . שוטרים ששטו בסירת הצלה מגומי ביקשו ממנו שיתלווה אליהם כי כל הכפר עומד להיות מוצף במים . זרובבל , דבק באמונתו אמר “ קטני אמונה שכמוכם ! אני מתפלל לאלוהים ואלוהים יציל . ”אותי הם ניסו להסביר לו שאם הוא לא יעלה על הסירה בתוך כמה דקות המים יציפו...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר