מדוע אנשים מתפללים ? מדוע יש אנשים שתפילה אינה חלק משגרת יומם ? האם התפילה היא האמצעי או המטרה ? האם האחריות על שינוי המציאות בעקבות התפילה מוטלת על המתפלל או על הכוח שאליו הוא פונה ? המניעים לתפילה . 1 ערכו רשימה של סיבות בגללן אנשים מתפללים . . 2 ערכו רשימה של סיבות בגללן אנשים אינם מתפללים . . 3 מהו המכנה המשותף לכל רשימה ? . 4 לאיזו קבוצה אתם שייכים ? לפניכם ציטוטים שונים : העתיקו למחברת והשלימו את הטבלה : " אברהם אשתו עקרה ויצחק אשתו עקרה , ולמה נתעקרו האמהות ? אמר רבי לוי ] ... [ בשם ר' יוחנן : שהיה הקב"ה מתאווה לתפילתם , אמר הקב"ה עשירות הן , נאות הן , אם אני נותן להם בנים אינן מתפללות לפני" מדרש תנחומא , פרשת תולדות , סימן ט' מדרש תנחומא – קובץ מדרשים ואגדות העוסק בחמשה חומשי תורה . רובו כתוב בעברית וחלקו בארמית .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר