" להתפלל לפי השגרה לא יכולתי וגם היום איני יכולה ואיני רוצה . אבל את שיחת האדם עם בוראו אשר הנביא מטיף לה , מצאתי גם אני . אני מחפשת את הקשר הפנימי והישר ולו גם בהתלבטויות ובפקפוקים . אבל לא אשלים עם צורה מקובלת , מתה ומגובשת של מחשבה , אשר רחוקה ממני " . חנה סנש , חייה שליחותה ומותה , משה ברסלבסקי חנה סנש 17 ) ביולי 7 – 1921 בנובמבר ( 1944 לוחמת ומשוררת יהודייה , ילידת הונגריה , מצנחני היישוב שהתנדבה לשרת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית , צנחה לשטח הונגריה הכבושה , נתפסה , נחקרה בעינויים והוצאה להורג על ידי הנאצים . " עמדו ותיקנו להם שמונה עשרה ברכות ] של תפילת עמידה [ על הסדר , כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן . ותהיה תפילת אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה ומפני ענין זה תיקנו כל הברכות והתפלות מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העילג " . הרמב”ם , משנה תורה , הלכות תפילה פרק א’ רבי משה בן מימון , ( מכונה גם בראשי תיבות - הרמב"ם , , 1138 ספרד - נפטר ב- 1204 במצרים , ( מגדולי הפוסקים בכל הדורות , מחשובי הפילוסופים בימי הביניים , איש אשכו...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר