מחברת : ד " ר סילביה פוגל-ביז ' אווי , מתוך כתב העת " חברה " , יולי , 2003 גיליון 8 © כל הזכויות שמורות לכתב העת " חברה " ולמחברת . בעידן הניאו-ליברלי , עידן הקפיטליזם-הגלובלי , מתחרשים שינויים דרמטיים שמשפיעים על מיקומם של גברים ונשים בשוק העבודה . תהליכים אלה הם תהליכים ממוגדרים ( Gendered ) – דהיינו , הם מושפעים מהתפישות הקיימות על מהי ' נשיות ' ומהי ' גבריות ' ובמקביל משפיעים על תפישות אלה וגם על מקומם של נשים וגברים בחברה . חשוב אם כך לשאול : מה קורה לנשים בשוק העבודה הישראלי לאור השתלבותה של ישראל בכלכלה הגלוב לית החל משנות השמונים ? כיצד תהליך כה מרחיק לכת כמו הגלובליזציה של כלכלת ישראל מושפע מהסדר המגדרי של שוק העבודה וכיצד הוא משפיע עליו ? כדי לענות על שאלות אלה אתייחס למגמות של הכללה ומגמות של הדרה בשוק העבודה הישראלי ואצביע על תפקידה של המדינה בשתי המגמות . בס וף המאמר אציע דרכים לריסון תהל יכי הקפיטליזציה ובמיוחד לכניסה שוויונית יותר של נשים לשוק העבודה . הקפיטליזם הגלובלי , כמו הקפיטליזם המודרני בכלל , מהווה מעין יאנוס כפול-פנים : מחד הוא מבוסס על אינדיווידואליזם , כישורים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית