מחבר : ניסן נוה , מתוך הספר אזרחות – האתגר , 2001 © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , תל-אביב . חוק השבות קובע את אופיה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי . לפניכם החוק בשלמותו : כאמור , חוק השבות מבטא את היעד המרכזי של הציונות : הגשמת זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי למדינה ריבונית משלו בארץ ישראל , ועיקרון זה מתבטא בז כותו של כל יהודי לעלות לישראל ולהשתקע בה . משחוקקה כנסת ישראל את החוק , בראשית שנות , 50-ה הייתה המדינה הצעירה נתונה בתנופה של גידול האוכלוסייה , עם קליטתם של מאות- אלפי עולים . במהלך עשרות השנים שחלפו מאז איפשר חוק השבות את קליטתם של מיליוני היהודים שהגיעו לארץ . אולם בחוק קיימות גם הגבלות על זכות העלייה . סעיף 2 בחוק נותן לשר הפנים סמכות למנוע עלייתו לארץ של יהודי , אם הוא : פועל נגד העם היהודי ; עלול לסכן את ביטחון המדינה או את בריאות הציבור ; בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור . חוק השבות התקבל בכנסת אך עורר ויכוח ציבורי ומחלוקת , בעיקר בשני נושאים : . 1 מיהו יהודי ? החוק מעניק את זכות העלייה ליהודים , ובסעיף 4 ב ניתנת הגדרה " מיהו יהודי " לצו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית