פעילות , 1 עמוד 74 בחוברת מומלץ לערוך היכרות עם הרשויות המקומיות של יישובים בסביבת היישוב של התלמידים . כדאי לחפש רשויות מסוגים שונים ( מועצה מקומית , עירייה , מועצה אזורית . ( אפשר לארגן פעילות כזו בשיתוף עם ההורים . רצוי לחלק את התלמידים לקבוצות וכל קבוצת ילדים , בליווי הורה או כמה הורים יבקרו ביישוב סמוך וייפגשו ( לאחר תיאום ) עם נציג מהרשות . פעילות , 12 עמוד 86 בחוברת פעילות זו מזמנת עיסוק באינטרסים שונים שיש לאנשים שונים באותו עניין . את הפעילות הזו אפשר גם לבצע כפעילות כיתתית : לבחור 4 תלמידים ולשחק משחק תפקידים של הדמויות המופיעות בפעילות , ולאחר מכן לערוך הצבעה כיתתית . מליאת הכיתה תשמש כמועצת היישוב . פעילות , 13 עמוד 87 בחוברת אחד מאמצעי העזר שאפשר להשתמש בהם כדי לקבל מידע הוא המקומונים . במקומונים יש מידע רב על הרשות המקומית ומוסדותיה . כדאי להרגיל את התלמידים לקרוא בהם ולהיות מעורים במה שקורה ביישוב . בהמשך לפעילות 7 בעמוד 82 אפשר לבקש מהתלמידים לגזור את הכתבה מהמקומון ולתלות את הכתבות על לוח הקיר בכיתה . אפשר להכין " מקומון כיתתי " שייצא במשך השנה , מדי שבוע , מדי חודש , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית