תכנים : פרק זה עוסק ברשות המקומית – מוסד השלטון שמנהל את החיים ביישוב ודואג לצורכי היישוב ותושביו . התכנים בפרק מעלים היבטים שונים הקשורים לרשות המקומית : סוגי רשויות ; בעלי התפקידים ברשות ; המבנה הארגוני של הרשות ; תפקידי הרשות המקומית ; משאבי הרשות ; קבלת החלטות לגבי חלוקת התקציב ; ופעולות התנדבות של תושבים למען היישוב . נקודה מרכזית שמודגשת לאורך הפרק היא קשרי הגומלין שבין תושבי היישוב לשלטון . השלטון והתושבים שותפים למטרה ליצור מקום שטוב ונעים לחיות בו . מחד , התושבים זכאים לקבל מהרשות המקומית את השירות הטוב ביותר , ואם לא – עליהם לפעול בהתאם ; ומאידך , התושבים עצמם אינם צריכים לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שהרשות תפתור את כל הבעיות , אלא עליהם לקחת חלק פעיל ולהשפיע ככל יכולתם על מה שקורה ביישוב . המטרה ( מעבר להקניית ידע ומושגים ) היא לטפח תושב מודע וערני הן לזכותו לאיכות חיים גבוהה ביישוב והן לכוחה של מעורבותו והתנדבותו להשפעה ולתרומה לאיכות החיים בקהילה . מושגים : רשות מקומית , עירייה , מועצה מקומית , מועצה אזורית , ראש הרשות המקומית , מועצת הרשות המקומית , בית יד לבנים , תשתיות , חו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית