תכנים : חלקו הראשון של הפרק עוסק בהיבט ההיסטורי – תולדות היישובים . המוקד הוא בציר : משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל . התכנים שעולים בחלק זה הם אלה : העלייה לארץ בשנים הראשונות להקמתה , ההתיישבות בתקופות שונות , מעשי ראשונים ופועלם , קשיים והתמודדויות של הראשונים , אורח החיים בעבר . היישובים בישראל הוקמו בתקופות שונות . מאחר שתלמידים בכיתה ד עדיין מוגבלים בתפיסת ציר הזמן , יצרנו קו זמן מכליל שבו הם יכולים להתמצא : יישובים עתיקים בני אלפי ם ומאות של שנים , כמו ירושלים ונצרת . יישובים וותיקים מתחילת המפעל הציוני ועד הקמת המדינה . יי שובים צעירים שהוקמו לאחר הקמת המדינה . זהו ' סרגל זמן מכליל , ' ובעזרתו התלמידים יכולים להגיע למיון תקופות ההקמה של היישוב שלהם ושל יישובים אחרים . בפרק מובאות דוגמאות של סיפור הקמתם של שלושה י ישובים בתקופות שונות : טבריה - יישוב עתיק , נגבה - יישוב וותיק ( חומה ומגדל , ( מודיעין - יישוב צעיר . בכל דוגמה יש מידע קצר על היישוב היום , סיפור הקמתו , ר יאיון עם תושב ותיק והתייחסות למקור מידע שעוזר בחקר יישובים : כתבים עתיקים , ארכיאולוגיה , מוזיאון , ארכיו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית