פעילות , 1 עמ וד 24 בחוברת המטרה של פעילות זו היא לחדד את ההבנה לגבי המושג ' אוכלוסייה . " זהו מושג בסיסי בפרק , וחשוב לוודא שהוא ברור לכל התלמידים – גם לתלמידים המתקשים . דוגמאות לכרזה ב : ילדים שומרים על העולם , או : כל הילדים בעולם שווים . קבוצת האוכלוסייה – ילדים . דוגמאות לכרזה ג : ילדים למען הסביבה , או : בואו להקים ארגון של ילדים ירוקים . קבוצת האוכלוסייה – ילדים . פעילות , 4 עמוד 27 בחוברת הפעילות מזמנת כתיבה של דברים מיוחדים למדינת ישראל , מדינה יהודית ודמוקרטית , מנקודת מבטם של הילדים . זאת פעילות פתוחה המאפשרת לתלמידים שונים , הבאים ממגזרים שונים , להביע את הדברים המיוחדים בעיניהם . יש מקום לעודד בכיתה את נקודת המבט האישית של כל תלמיד ולעודד הקשבה וקבלה של המיוחד בעיני הילדים השונים . משימה מעניינת יכולה להיות לבקש גם מאחד ההורים לכתוב לאנדי את המיוחד במדינה מנקודת מבטו , ובדיון הכיתתי להתייחס גם להשקפתו של הדור המבוגר על הנושא . פעילות , 7 עמוד 29 בחוברת בפעילות זו המטרה היא למצוא את הדומה והייחודי לקבוצת תלמידים באופן שבו הם מציינים חג או אירוע . לעיסוק הזה חשיבות רבה בפית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית