אחת המטרות המרכזיות של הפרק הזה היא שהתלמיד יכיר את המרחב שהוא חי בו . כפי שתוכנית הלימודים החדשה מציינת : " יכירו את סביבתם כדי שיוכלו להתמצא ולהשתלב , לתפקד בה על פי צורכיהם , וליטול בה חלק פעיל תוך נכונות לתרום לקידומה " ( תוכנית הלימודים , עמוד . ( 21 המפה היא כלי מרכזי שבאמצעותו התלמידים לומדים להכיר את המרחב . תלמידים בכיתה ד כבר מודעים במידה מסוימת לשפה של המפה . המיומנויות שהודגשו בכיתה ג היו קריאת סמלים ואבחנה בין ימין לשמאל . בכיתה ד מתחזקת יכולתם של התלמידים להתמצא במרחב בעזרת מפה : הם יכולים להתמצא בכיוונים על פי ארבע רוחות שמים , יכולתם לאמוד ולמדוד מרחקים גדלה , וכך גם יכולתם להבין סמלים ויכולתם להתמצא במפה עירונית בעזרת רשת המשבצות ) . עוד על הקניית מיומנויות מפה בגיל צעיר תוכלו לקרוא במדריך למורה המלווה את הספר " מפות מגלות עולם . (" בתחילת הפרק הראשון התלמידים נפגשים עם המרחב הגדול – המדינה , המולדת , ובהמשך הפרק ההתמקדות היא ביישוב שהם מתגוררים בו . תלמידים שמסיימים כי תה ד צריכים להיות מסוגלים לסמן לפחות 10 יישובים במפה אילמת של מדינת ישראל , ולסמן כמה רחובות ראשיים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית