תכנים : הפרק עוסק בתפרוסת היישובים באזורי ישראל , במיון היישובים לעירוניים ולכפריים , בסוגי היישובים , בירושלים בירת ישראל , ובאזורים בתוך היישובים . מיומנויות : היכרות והתמצאות במפת ישראל : אזורים ויישובים , שימוש במפת היישוב של התלמיד לשם התמצאות ולשם ניווט , כיוונים במפה ; שימוש במשפחות מילים , ביצוע סקר והסקת מסקנות ממנו , מדרש תמונה . מושגים ( המושגים המודגשים הם העיקריים : ( אזור , נופים טבעיים , רוחות השמיים , מאפיינים , יישוב עירוני , עיר , יישוב כפרי , עיר בירה , יישוב קהילתי , * מושב , * קיבוץ , * גורדי שחקים , מרכז מסחרי , מרכז עסקים , מרכז תרבות ובילוי , מפעל תעשייה , בית מלאכה , תעשיית היי-טק , מערכת תחבורה , נתיבי תחבורה , אמצעי תחבורה , מוסדות ציבור . * הערה חשובה : המושגים המסומנים בכוכבית אינם נדרשים בשלב זה לתלמידים שאינם גרים ביישובים מסוגים אלה . הכוונה היא שבכל יישוב התלמידים יתמקדו בסוג היישוב שלהם ! לעומת זאת ההבחנה בין יישוב כפרי לעירוני חשובה לכולם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית