תוכנית הלימודים החדשה במולדת חברה ואזרחות , כמו קודמתה , שמה במוקד הלימוד של כיתה ד את היישוב של התלמידים . אבל בנקודה זאת טמונים גם ההבדלים העיקריים בין התוכנית הנוכחית לקודמת : התוכנית החדשה מוסיפה ללימוד היישוב תכנים שלא היו קיימים או לא היו מודגשים בתוכנית הקודמת . התוכנית החדשה מבקשת להדגיש את המכנה המשותף לתלמידי ישראל , ולחזק אצל הלומדים את תחושת השייכות למדינה ולעם לצד עיסוק במאפיינים הייחודיים לכל מקום . מהי המסקנה המעשית מההבדלים הללו ? גם לפי התוכנית החדשה יש מקום לחקר היישוב של התלמידים , אבל הוא איננו מספיק על מנת ליישם את עיקרי התוכנית . יש להוסיף לימוד של תוכני ליבה שיהוו את המכנה המשותף לכלל תלמידי ישראל , ורבים מהתכנים הנוספים הם מתחום הדעת של האזרחות . נשאלת שאלה מרכזית : כיצד המורים יכולים להוסיף נושאים כבדי משקל ורחבי היקף וחשיבות לתוכנית ההוראה שלהם , שהייתה גם בעבר עמוסה ? בחומרי הלימוד לחיות יחד בישראל לכיתה ד מצויה התשובה שלנו לשאלה הזאת . אנו מציעים לשלב את לימוד המאפיינים המשותפים לכלל התלמידים בישראל בחקר היישוב של התלמידים . כיצד ? בעזרת ספר הלימוד התלמידים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית