פעילות , 1 עמוד : 80 המולדת שלי הפעילות הראשונה עוסקת במושג " מולדת " באמצעות שיר של עוזי חיטמן שנמצא הולם לגיל התלמידים . ההגדרה המילונית למושג " מולדת " ( על פי מילון רב מילים ) היא " המדינה שאדם נולד בה או שהוא רואה את עצמו שייך לעם היושב בה מבחינה היסטורית או תרבותית " . הגדרה זו נותנת מקום גם לאותם ילדים שנולדו כאן וגם לכל העולים שלא נולדו במדינת ישראל אך רואים בה את מולדתם . המילה החוזרת בשיר הזה היא " כאן . " כאן , לעומת שם ; כאן לעומת מקום אחר . התלמידים ( הוותיקים והעולים ) מתבקשים לכתוב מה חשוב ומיוחד להם , באופן אישי , כאן , במדינת ישראל . פעילות כיתתית מעניינת שאפשר לעשות בהמשך לעבודה בחוברת היא להכין לוח קיר שבו כל תלמיד יעצב , יכין ויתלה היגד שבו הוא יכתוב למה מדינת ישראל חשובה לו . כל ההיגדים יתחילו במילה " כאן " . פעילות , 15 עמוד : 96 מעצבים סמל כיתתי הפעילות של בחירת סמל כיתתי והכנתו יכולה להיות לא רק תרגול חווייתי של נושא סמל המדינה , אלא גם פעולת גיבוש של הכיתה כקבוצה . אפשר לכוון את התלמידים למחשבה שמרכיבי הסמל יכולים לשקף לא רק את ה ' יש ' ו ' הקיים , ' אלא גם את ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית