בפרק הראשון של היחידה השלישית עסקנו בעיקר בסיפור ההיסטורי שהוביל להקמת מדינה שתשמש בית לאומי לעם היהודי . הפרק עונה על מטרה מרכזית בתוכנית הלימודים החדשה : " התלמידים יהיו מודעים לעובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמ וקרטית יכירו בעובדה , כי מדינת ישראל היא מדינתו האחת של העם היהודי , ובה הם מממשים את זכותם לקיים מדינה עצמאית ( ריבונית ) לאור ערכי היהדות והציונות " ... ( עמוד 17 בתוכנית הלימודים ) " אופייה היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי ברוב יהודי של אוכלוסייתה , באידיאולוגיה הציונית ובחזון שיבת ציון , בקשר שלה לתרבות ההיסטורית של העם היהודי ודתו : בשפה , בחגים , מועדים וימי זיכרון בסמלים ובטקסים " . ( עמוד 50 בתוכנית הלימודים ) הפרק מביא את הסיפור ההיסטורי של העם היהודי עד לאירוע המכונן של הקמת המדינה , ומטרתו לעזור לתלמיד לגבש את זהותו כיהודי-ישראלי . " לימוד חלקים מההיסטוריה מאפשר ללומדים לגבש את הזיכרון המשותף של החברה שבה הם חיים ואליה הם משתייכים , ומאפשר לחברה להסביר ולהעביר את הרעיונות והמסורות לדור הצעיר , לפתח זיקה לעברו ולחזק את תחושת השייכות לעמו ולמולדתו " . ( עמוד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית