ביחידה השלישית שני פרקים : פרק : 1 עוסק ברצף האירועים עד ליום הקמת המדינה פרק : 2 עוסק במשמעות של ' להיות אזרחים במדינת ישראל ' ספר הלימוד לחיות יחד בישראל נפתח בחיים יחד בקבוצה קטנה – בין חברים , בכיתה , בבית הספר , בשכונה – ומסתיים בחיים יחד בקבוצה הגדולה שכולנו משתייכים אליה - המדינה . סברנו כי אותם עקרונות , ערכים וכישורים נדרשים כאשר חיים יחד בקבוצה קטנה וכאשר חיים יחד במדינה , ולכן בחרנו לסגור את מעגל הלמידה בספר ב קבוצה הגדולה - קבוצת המדינה . בפרק האחרון ב ספר חוזרים התלמידים למושגים ולנושאים שעלו ונלמדו בחלק הראשון ( חוקים , זכויות , קבלת החלטות , פתרון מחלוקות , השתתפות והשפעה ) - הפעם בהקשר הרחב והכולל של המדינה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית