ביחידה הזו יש מקום להדגיש את הסיור כאמצעי חשוב בתהליך הלמידה-הוראה . התנסות ישירה עם הסובב עשויה לתרום להכרה בלתי אמצעית של התלמיד את סביבתו . התלמיד לא רק יקרא על סביבות של ילדים אחרים אלא יתנסה בתוך הסביבה שלו . הלמידה במהלך סיור מחוץ לכותלי הכיתה מזמנת לתלמיד אפשרות לפתח מיומנות מגוונות : תצפית , מדידה , תרגול שימוש במפה , צילום , הקלטה , ריאיון , שאלון ועוד . בתיווך המורה התלמיד ממקד את הסתכלותו , מכיר ומזהה מרכיבים , מארגן , ממיין ומשווה אינפורמציה שהוא קולט בעזרת חושיו ונותן להם הכללה , חוקיות , שיום ( מתן שם . ( הלמידה באמצעות הסיור מעודדת למידה בדרך חקר וגילוי – איסוף נתונים בשטח והפקת מידע מהם . את הסיור צריך להכין באופן יסודי ואחראי , למשל : המורה יערוך סיור מקדים , יכין על פי הצורך ' דף פעילות לסיור , ' יציין חפצים ש יש להצטייד בהם לסיור , ישוחח בכיתה על המטרות של הסיור , ינחה דיון ויגיע להסכמה לגבי כללי התנהגות במהלך הסיור . את הסיכום , את הכללות ואת המסקנות מהסיור רצוי לבצע בשיעור בכיתה . אפשר לסכם את הסיור בדרכים שונות : דיווח , חיבור , המחזה , תמונות וכדומה . תוכנית הלימ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית