תוכנית הלימודים החדשה אינה משתמשת במונח ' שכונה , ' אלא במונח ' הסביבה הקרובה , ' ובפיתוח החומרים הקפדנו להשתמש במינוח הזה . מאחר וחשוב לתת לילדים את המסגרת , התיחום של המרחב הנדון , הגדרנו בספר הלימוד את המרחב של הסביבה הקרובה כך ( עמוד 44 בספר : ( " הסביבה הקרובה שלנו נמצאת מסביב למקום שאנו גרים בו . היא כוללת את הבית שלנו , את הרחוב שלנו ואת הרחובות הסמוכים " . בספר מוזמנים התלמידים לחקור את סביבת מגוריהם - להכיר אותה ולהבין אירועים ותהליכים המתרחשים בה ולבטא את החוקיות ואת ההמשגה שלהם . במהלך הלימוד התלמידים צריכים לאסוף מידע ( באמצעות מיומנויות חקר שונות , כגון : סיור , תצפית , סקר , שאלון ) לעבד את המידע לנתח אותו ולהסיק ממנו מסקנות . הלימוד על הסביבה מזמן פרשנויות שונות לתופעות וליכולות , כגון : הנמקה , הבעת דעה , הערכת מצבים . בכיתה ג התלמידים מוזמנים לחקור את הסביבה הקרובה שלהם , ובכיתה ד הם חוקרים את היישוב שלהם . במהלך הפיתוח הקפדנו שלא תהיה חזרה בין התכנים הנלמדים בכיתה ג לבין התכנים הנלמדים בכיתה ד . עם זאת יש לומר שהערכים והמטרות חוזרים ומטופלים באופן ספירלי . כך למשל הן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית