ביחידה זו חמישה פרקים : פרק : 1 עוסק בהיכרות עם המושג ' הסביבה הקרובה , ' מה הם גבולותיה ומה היא מכילה . פרק : 2 מציג 4 סביבות שונות של ילדים ממגזרים שונים . פרק : 3 עוסק באבחנה בין מקומות פרטיים לציבוריים ודרכי התנהגות בהם . פרק : 4 עוסק בשינויים שחלים בסביבה . פרק : 5 עוסק בשמירה על הסביבה . כל אחד מהנושאים הללו מופיע בתוכנית הלימודים כתוכן נדרש בכיתה ג .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית