דרמה יוצרת מוגדרת כפעילות יצירתית והבעה עצמית של מחשבות והרגשות באמצעים מוחשיים : באמצעות עצמים , המחזה , אלתורים , תרגילי משחק ותנועה , מוסיקה , פנטומימה , מסכות , תיאטרון בובות וכדומה . נקודת המוצא לפעילות הדרמה היוצרת היא המשחק , תכונה אנושית הנטועה בטבע האדם מילדות . היחידה הראשונה " לחיות יחד בחברה " משופעת במצבים הנותנים כר נרחב להכנסת דרמה יוצרת לתוך חדר הכיתה . נושאים שונים כמו : יתרונות לחיים בקבוצה , לפעמים קשה לחיות בקבוצה , זכויות וחובות בקבוצה , כללים וחוקים - מזמנים המחזה או משחק תפקידים שימחישו ויעודדו אבחנות והתבוננויות לגבי מצבים מורכבים הקשורים במערכות יחסים בין אנשים . לעתים פעילות מסוימת בחוברת הפעילויות מכוונת לדרמה יוצרת בכיתה , אך יש מקום נרחב גם ליוזמה של המורה . למשל , היחידה הראשונה בספר הלימוד משופעת באיורים המדגימים מצבים מחברת הילדים ( ראו עמודים - ( 15 – 14 אפשר לחלק את הכיתה לשלוש קבוצות ולבקש מכל קבוצה להציג מצב זהה או דומה למה שמתואר בספר . נדמה כי הכול מסכימים , ויש לכך סימוכין במחקר החינוכי והפסיכולוגי התפתחותי , שללמידה חווייתית -יצירתית יש חשיבות עצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית