אל הספרים נלווית חוברת פעילויות מתכלה , ובה מאגר משימות מגוון : משימות פשוטות יחסית , המבוססות על הפקת מידע בסיסי מן הטקסט ומן החומר החזותי ; ומשימות מורכבות יותר , המצריכות חשיבה מופשטת – ניתוח , פירוש וכדומה . יש משימות שלביצוען נדרש זמן מצומצם , ואחרות הן מקיפות יותר ולביצוען נדרש זמן רב . יש משימות המתאימות לעבודה עצמית , ויש כאלה המיועדות לעבודת צוות או לעבודה במליאת הכיתה . הפעילויות המוצעות רבות ומגוונות , אך חשוב להדגיש : אין צורך שכל התלמידים יבצעו את כולן . ההיצע העשיר של הפעילויות נועד לאפשר בחירה בהתאם לשיקולים שונים : המקצוע , המורה , התלמיד והחברה . היצע רב ומגוון כזה מאפשר גמישות , החשובה כל- כך בתהליך ההוראה – הגמישות " לתפור " תכניות לימוד שונות ובכך להיענות לצורכי הלמידה וההוראה בכיתה ההטרוגנית . סוגי המשימות בחוברת משימות שמכוונות להבנת הנקרא בטקסט ולהסקת מסקנות ממנו , והמורה יכול להחליט עד כמה הן רלוונטיות לתלמידים השונים בכיתה שלו . לדוגמה : חוברת פעילויות ד עמ ' 10 : 30 א - הסבירו מדוע חוקקו את חוק השבות ( על פי " פותחים חלון . (" משימות שעשויות לשמש פתח לדיון במל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית