. 1 מדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית חומרי הלימוד מיישמים את מטרות תוכנית הלימודים , ובמרכזם הודגש הרעיון הערכי העוסק במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . רעיון זה כולל בחובו רבים ממוקדי העניין של התוכנית והוא מחייב מפגש של הלומדים עם מושגי בסיס ביהדות , ציונות ודמוקרטיה . המודעות להיותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית מובילה להבנת החברה הישראלית הרב-תרבותית , לאהבת הארץ ולמעורבות חברתית-אזרחית , להיכרות עם המסגרות הארגוניות של החברה ועוד ( וראה בת וכנית הלימודים עמוד 16 ואילך . ( . 2 חומרי הלימוד מתאימים לשמש כבסיס לבניית תוכנית לימודים בית ספ רית ייחודית חומרי הלימוד פורשים בפני המורה תוכניות הוראה - למידה שמציעות מפגש עם כל אבני היסוד המוגדרות בתוכנית כליבה – חומר בסיס לכל התלמידים . המורים יכולים לראות בחומרי לימוד אלה בסיס איתן לבנייה של תוכנית שנתית לתלמידיהם , ולהוסיף , להרחיב ולהעשיר את התוכנית על פי הבנתם וצורכי תלמידיהם . החברה בישראל הטרוגנית ורב תרבותית : יש בה דתיים לצד מסורתיים ולצד חילוניים ; יהודים לצד ערבים ולצד דרוזים ; יהודים לצד מוסלמים ולצד נוצרים ; ותיקים לצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית