מטרת חומרי הלימוד שמציעה הסדרה לחיות יחד בישראל - להוות כלי בידי המורה והתלמיד להשגת הידע והערכים הנדרשים בתוכנית הלימודים , ולהוות מסד ליצירת מכנה משותף לכלל התלמידים בישראל . החומרים מטפלים באבני היסוד של התוכנית - המושגים , הערכים והרעיונות המרכזיים שלה . החיים ביחד – בחברת הילדים , בקהילה , ביישוב , במדינת ישראל - מחייבים הבנה והטמעה של עקרונות ושל ערכי יסוד , כגון : ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , היכרות וסובלנות ל ' אחר , ' פשרה , הידברות , כבוד , שוויון , מעורבות חברתית ועזרה הדדית . הסדרה לחיות יחד בישראל פותחה לאורם של ערכים ועקרונות אלו , והיא מבקשת לחזק אצל הלומד את תחושת השייכות לצד חיזוק ה ' אני' , מתוך הבנה כי רק איזון בין ' אני ' ל ' אנחנו ' יתרמו לחברה בריאה וחזקה הן במעגל הקרוב והמצומצם של התלמיד - משפחה , חברים , כיתה , והן במעגלים הרחבים יותר – יישוב , מדינה . פירו ט ההתאמה בין חומרי הלימוד לבין תוכנית הלימודים החדשה הטבלה שלפניכם מציגה את הנושאים בספר הלימוד לחיות יחד בישראל - ג בהתאמה למודולות המופיעות בתוכנית הלימודים החדשה במולדת חברה ואזרחות . מקרא : ציר : 1 מוד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית