סדרת חומרי הלימוד לחיות יחד בישראל פותחה בהתאמה לתוכנית הלימודים במולדת , חברה ואזרחות . הסדרה מציעה דרכים למימוש המסרים , הרעיונות , המטרות , והמושגים שבתוכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ו למשתמע ממנו ( תחומי עניין רלוונטיים , ידע קודם , שלב התפתחותי – בהקשרי שפה ואוצר מילים , ובהקשרים ריגושיים ומוסריים ועוד ) . חומרי הלימוד לחיות יחד בישראל - ג מתמקדים בערכים ובעקרונות של החיים יחד : בחברת הילדים , בסביבה הקרובה ובמדינת ישראל . עולים בו נושאים כגון : יתרונות וקשיים לחיים בקבוצה ; כללים וחוקים בקבוצה ובחברה ; זכויות וחובות בחברה ; סביבות מגורים שונות ברחבי ישראל ; מדינת ישראל – המולדת שלנו ; להיות אזרח במדינת ישראל , ועוד . חומרי הלימוד לחיות יחד בישראל – ד מתמקדים ביישובים בארץ כמייצגים של החברה בישראל – בהקמתם , במאפייניהם , בגיוון ובעושר של אוכלוסייתם , ואף בדילמות המעסיקות אותם בתחומי הפיתוח , הסביבה , הכלכלה , התרומה לקהילה ועוד . עולים בו נושאים כגון : ה יכרות עם אזורים שונים בארץ , אז והיום ביישובים , האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל , פיתוח ושימור הסביבה , פעילות תושבי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית