מבוא כללי לכיתות ג-ד 4 ................................................................................... פתח דבר 4 .................................................................................................................. תוכנית הלימודים החדשה במולדת , חברה ואזרחות 6 ...................................................... יישום התוכנית בסדרה " לחיות יחד בישראל " 7 .............................................................. הרציונל ועקרונות הפיתוח 10 ......................................................................................... המרכיבים המרכזיים של חומרי הלימוד 13 ...................................................................... הספר 13 ...................................................................................................................... חוברת הפעילויות 14 ..................................................................................................... לחיות יחד בישראל – ג 16 ...................................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית