עמודי ם 151 - 126 בספר בפרק זה התלמידים פוגשים סוגים שונים של טקסטים על מאכלים : פלפל – מידע ההיסטוריה של הפיצה - מידע ביס להכעיס - שיר מילים וצירופי מילים המטופלים בפרק : מילים שמופיעות בטקסטים נוספים בפרק מודגשות ומוצללות באפור מומלץ להוסיף בהדרגה את המילים החדשות למילון אישי 17 הממד החברתי וההדדי , הקשור לפעילות הגומלין של השימוש בשפה , זה השימוש הנוגע לשפה הדבורה ... הילדים היותר מיומנים בטיפול במבנים סמנטיים ותחביריים של הלשון , הם הילדים המיטיבים להתמודד עם אתגרי ראשית קריאה . ( נ . טוראנס וד . אולסון , , 1985 כשירות השיחה וכשירות אוריינית אצל ילדים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית