עמודים 103 - 72 בספר בפרק זה התלמידים פוגשים סוגים שונים של טקסטים על כפר ועל עיר : כמה עובדות על כפר – מידע כמה עובדות על עיר – מידע עכבר הכפר ועכבר העיר – משל בפעם הראשונה בעיר הגדולה – בדיחה מילים וצירופי מילים המטופלים בפרק : מילים שמופיעות בטקסטים נוספים בפרק מודגשות ומוצללות באפור מומלץ להוסיף בהדרגה את המילים החדשות למילון אישי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית