- עמודים : 71 - 44 בספר הלימוד בפרק זה התלמידים פוגשים סוגים שונים של טקסטים על עצים שגדלים בישראל : תמי אוהבת כדורגל – סיפור טבלת משחקי כדור – מידע משחק הכדורסל – מידע מילים וצירופי מילים המטופלים בפרק : מילים שמופיעות בטקסטים נוספים בפרק מודגשות ומוצללות באפור מומל להוסי בהדרגה את המיל י החדשות למיל ו אישי תמי אוהבת כדורגל - סיפור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית