- עמודים 43 - 18 בספר הלימוד בפרק זה התלמידים פוגשים סוגים שונים של טקסטים על עצים שגדלים בישראל : מעשה בעץ תמר – סיפור עם למה משמש עץ התמר ? מידע מעמול – עוגיות ומילוי תמרים – מתכון עץ הזית ועץ התאנה – סיפור עם מילים וצירופי מילים המטופלים בפרק : מילים שמופיעות בטקסטים נוספים בפרק מודגשות ומוצללות באפור מומל להוסי בהדרגה את המיל י החדשות למיל ו אישי . מעשה בעץ תמר – ספור עם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית