עמוד הקדמה למורים 14-4 ............... .......................................................................... פרק : 1 קוראים בדרך 23-15 ............................................................................... פרק : 2 מגדלים עצי פרי 38-24 ............................................................................. פרק : 3 מש חקים בכדור 53-39 ............................................................................. פרק : 4 גרים בכפר ובעיר 68-54 ........................................................................... פרק : 5 סוסים 81-69 .................................................. ......................................... פרק : 6 אוכלים פלפל ופיצה 94-82 ......................................................................... פרק : 7 קריאה חופשית 95 ...... ......................................................................... רשימה ביבליוגרפית 96 ................................................................................... הקדמה הסדרה עברית לדרך , עברית ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית