* עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים לשלוש חטיבות הגיל : ג' - י"ב , מהדורת ניסוי , התשס"ז , תל , משרד החינוך * בלום קולקה , , 'ש "פיתוח תכניות לימודים בשפת האם ובשפה . "שנייה בתוך נבו , נ' ואולשטיין ע' ( תשס"ח , ( השפה העברית בעידן הגלובליזציה , י"ל מאגנס , ירושלים , האוניברסיטה העברית * לוין , , 'א "שמות האותיות כגשר בין המילה הדבורה , "לכתובה הד הגן , רבעון לחינוך בגיל הרך , חוברת , 'ב כסלו תשס '' א , 2001 עברית לדרך היא סדרת ספרים חדשה המיועדת לתלמידים בבית הספר היסודי אשר לומדים עברית כשפה שנייה . הסדרה מציעה מפגש עם מבחר גדול ומגוון של טקסטים : טקסס'ם העוסקים בתכנים מעולמם של ילדים ( משפחה , חברים , חיים- 'בעל , מקומות ועוד . ( טקסטים מםוגות שונות ( סיפורים , שירים , ק 0 עי מידע , הוראות הכנה , כתבות וכדי . ( טקסטים ברמות קריאות שונות ( מבחינת אורך הטקסט , מבחר המילים , מורכבות התוכן וכדי . ( טקסטים של שית דבור , טקסטים של שפה כתובה וטקססים חזותיים עשירים . טקסטים שנכתבו על-ידי יוצרים שונים , בתקופות שונות . בסדרת הספרים עברית לדרך פוגשים התלמידים את השפה העברית ואת השיח המתקיים ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית